CHUYÊN MỤC / BHXH Tỉnh

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị trung ương 8, khóa XII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

Đăng ngày: 25/12/2018

Ngày 22/12/2018 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Hội nghị do đồng chí Phạm Hữu Hiện, Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ BHXH tỉnh.

Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ được nghe các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII bao gồm: Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, hội nghị cũng triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng bộ, đồng chí Phạm Hữu Hiện – Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh khẳng định: Những Nghị quyết mà hội nghị Trung ương lần thứ 8 ban hành đều là những quyết sách quan trọng của Đảng, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội khóa XII của Đảng đề ra. Đồng chí nhấn mạnh việc học tập và nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết đòi hỏi từng cán bộ đảng viên phải nắm chắc, sâu sắc các Nghị quyết đồng thời, mỗi tập thể, cá nhân theo vị trí, trách nhiệm liên hệ với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị đề ra biện pháp xây dựng lộ trình, chương trình hành động cụ thể, thực hiện hiệu quả đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Vân Anh-Văn phòng