CHUYÊN MỤC / BHXH Tỉnh

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Đăng ngày: 17/05/2018

Ngày 16/5/2018, các chi bộ Kế hoạch - Tài chính, Chế độ BHXH, Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 4 quần chúng ưu tú: Vũ Hoàng Long, Phạm Việt Đức, Vũ Thị Hà Linh, Lê Tuấn Đức.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ Cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”. Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, 04 đồng chí Vũ Hoàng Long, Phạm Việt Đức, Vũ Thị Hà Linh, Lê Tuấn Đức đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của toàn thể  đại biểu, 04 quần chúng được kết nạp Đảng đã lần lượt đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư các chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tích cực học tập rèn luyện để thể hiện tính tiên phong của người đảng viên, xứng đáng với trách nhiệm của một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Chi bộ Kế hoạch - Tài chính

Chi bộ Chế độ BHXH

Chi bộ Công nghệ thông tin

Lâm Hằng