CHUYÊN MỤC / BHXH Tỉnh

Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Đăng ngày: 15/10/2018

Ngày 06/10/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2018, BHXH tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nổi bật như: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,21% dân số  năm 2018 (dân số tỉnh Hưng Yên năm 2018 là 1.181.434 người), vượt 2,71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; tổng số  thu BHXH, BHYT, BHTN được trên 2.870 tỷ 974 triệu đồng, đạt 73,38% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; đã cấp 192.294 sổ BHXH, tương đương 99% so với số lao động tham gia đóng BHXH; thực hiện cấp đổi 99% thẻ BHYT theo mã số BHXH; giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia và người thụ hưởng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: Về cơ bản toàn ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời, đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể trong 3 tháng cuối năm 2018 như tỷ lệ bao phủ BHYT bình quân chung toàn tỉnh đạt từ  88% dân số trở lên, tỷ lệ tham gia BHXH bình quân chung toàn tỉnh đạt 29% lực lượng lao động; giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN dưới 3% so với số thu được giao... Từ đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh đôn đốc công tác thu, mở rộng mạng lưới đại lý thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ... Trong những tháng cuối năm, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, BHXH Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, toàn thể công chức, viên chức, người lao động  BHXH tỉnh Hưng Yên quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Vân Anh - VP