CHUYÊN MỤC / BHXH Tỉnh

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam- Giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại tỉnh

Đăng ngày: 18/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2265/KH-HĐQL ngày 20/6/2018 về việc giám sát của các thành viên Hội đồng quản lý tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 17/10/2018, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã thực hiện việc giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, BHXH tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Tính đến 30/9/2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong toàn tỉnh là 993.337 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,21% dân số năm 2018 (dân số 2018 trên địa bàn tỉnh khoảng 1.181.434 người); vượt 2,71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2018. Diện bao phủ BHXH đạt 27,03%; BHTN đạt 25,6% so với lực lượng lao động năm 2018 (lực lượng lao động năm 2018 ước là 697.046 người). Đến nay, tỉnh đã cấp 100% thẻ BHYT theo mã số BHXH mới; việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là tình trạng mất cân đối quỹ BHYT do tác động của các thay đổi về chính sách BHYT như: Thực hiện thông tuyến huyện theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, giá viện phí tăng từ ngày 01/3/2016 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khương đã ghi nhận những kết quả đạt được của BHXH tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Do đó, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN...Đặc biệt trong lĩnh vực BHYT, đồng chí chia sẻ một số khó khăn của ngành và yêu cầu cơ quan BHXH tỉnh triển khai, thực hiện các biện pháp cần thiết, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Riêng đối với ngành Y tế tỉnh, đồng chí cho rằng cần có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đặc biệt đối với các cơ sở y tế tuyến huyện; thực hiện đúng quy định nhà nước, không để tình trạng gia tăng các chi phí bất hợp lý, sử dụng tiết kiệm quỹ BHYT.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT; việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh, tuy nhiên nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; số nợ BHXH, BHYT còn cao; việc chỉ định các kỹ thuật và thuốc tại một số cơ sở còn có trường hợp chưa hợp lý…Đồng chí đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo ngành BHXH và ngành Y tế phối hợp tốt trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người dân khi đi khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường giám sát việc quản lý, sử dũng quỹ BHXH, BHYT, nếu phát hiện trường hợp lạm dụng cần có biện pháp xử lý kịp thời.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các chính sách BHXH, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, các cấp chính quyền địa phương,  tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trong tỉnh. Tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; đồng thời, đồng chí mong muốn Đoàn giám sát xem xét, trình Chính phủ sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại tỉnh để các cơ quan thực thi nhiệm vụ thuận lợi trong triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hảo –Văn phòng