CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

Tra cứu BHXH

Người hỏi: Vũ văn kiên

Hiên nay tôi đang lam viêc tai công ty uniben đong tai khu công nghiêp phô nôi A văn lâm hưng yên tôi đa đong bao hiêm ma sao tôi không tra đươc xô sô vay

Trả lời :

Bạn tra cứu tại địa chỉ https://www.baohiemxahoi.gov.vn; mục tra cứu