CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

Phụ cấp khu vực 1 lần

Người hỏi: Phạm Gia Chung

Tôi hận có thời gian công tác tại Liên đoàn đo đạc Đại địa- Minh Đức - Mỹ Văn - Hưng Yên; nay đã nghỉ Hưu, chưa tính Phụ cấp khu vực một lần thời gian tháng 1/1980 đến hết tháng 12/ 1994 “ lương ngân sách nhà nước chi trả”. Nay đã nghỉ Hưu, do trên sổ bảo hiểm không ghi địa điểm công tác cụ thể đến cấp xã, tôi đã làm kê khai cơ quan xác nhận chuyển “phòng chế độ BHXH” ; đến sở chưa tính cho tôi. Tôi đã gặp ông Đỗ Văn Hai , ông nói là bản xác nhận xã trong huyện là không có căn cứ. Trong khi đó tôi đã đưa 2 hồ sơ tương tự tại Hà Nội và Thanh Hóa họ cũng đã tính cho người lao động. trước đó có nhiều cán bộ tại liên đoàn đo đạc đại địa nghỉ hưu thì Bảo hiểm Hưng Yên cũng đã tính cho họ “ tôi đã thu thập tài liệu của đồng đội”. Vậy tôi muốn hỏi vì sao với tôi thì phòng lại không tính.

Trả lời : Ban Biên tập TTTĐT BHXH tỉnh Hưng Yên

Trả lời đề nghị của ông tại Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên; Căn cứ hồ sơ và quy định chính sách, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ hưu trí số sổ 2396048009 thì ông nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ tháng 02/2018, do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết và giới thiệu về Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên quản lý và chi trả kể từ tháng 02/2018. Khi về nghỉ, ông chưa được Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết trợ cấp khu vực một lần do trên sổ bảo hiểm xã hội chưa xác định địa bàn làm việc cụ thể trong từng giai đoạn.

Sau khi nhận được đơn đề nghị giải quyết trợ cấp khu vực một lần của ông kèm theo Giấy xác nhận số 20/XNKV ngày 11/01/2018 của Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã có Công văn số 461/BHXH-CĐBHXH ngày 04/7/2018 đề nghị đơn vị sử dụng lao động phối hợp cung cấp bổ sung hồ sơ làm căn cứ để xác định địa bàn ông đã làm việc theo nội dung đơn vị đã xác nhận.

Trường hợp đơn vị không bổ sung được căn cứ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên sẽ giải quyết trợ cấp khu vực một lần theo mức thấp nhất của huyện Đăk Nông đã được xác định trong sổ bảo hiểm xã hội giai đoạn từ tháng 01/1980 đến tháng 02/1989.

Vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên trả lời để ông biết./.