CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

Lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp

Người hỏi: Nhân tất thái

Em có giấy quyet định được lấy trợ cấp thất nghiệp 3 thág từ mùng1 tháng6 thi ngày nào em có thể đi lấy tiền bảo hiểm ạ

Trả lời : Ban Biên tập TTTĐT BHXH tỉnh Hưng Yên

Bạn vui lòng liên hệ với số điện thoại: 02213.550.252, Phòng Kế hoạch -Tài chính Bảo hiểm xã hội tỉnh để được giải đáp thông tin!