CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

Lấy sổ BHXH

Người hỏi: Nguyễn Thị Khánh Ly

Tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ được 3 năm mà chưa lấy lại sổ BHXH, bây giờ làm ở công ty mới họ yêu cầu sổ BHXH để đóng và tham gia BHXH cho tôi. Vậy tôi muốn hỏi làm thế nào để biết sổ BHXH của tôi ở đâu ( ở công ty cũ hay công ty cũ đã chuyển về BHXH tỉnh) và chốt sổ hay chưa?

Trả lời : Văn phòng

Chị vui lòng điện số máy 02213.540.999 để được giải đáp

Trân trọng./.