CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

Hỏi về việc tính phụ cấp thâm niên khi nghỉ hưu

Người hỏi: Nguyễn Vĩnh Phúc

Ông Đào Văn Ngụ sinh năm 1946 và có thời gian công tác trong quân đội liên tục là 20 năm 10 tháng (02/1964 – 12/1984); trong đó có 11 năm ở chiến trường Quân khu 4 (02/1964 – 02/1975) và như vậy có thời gian công tác được quy đổi là 26 năm 08 tháng. Nay Ông hỏi: Ông có đủ điều kiện nghỉ hưu theo Luật sĩ quan Quân đội được nghỉ hưởng lương hưu sĩ quan năm 1981 và khi nghỉ hưu Ông có được tính thêm phụ cấp thâm niên trong quân đội không?. Trân trọng cảm ơn,/.

Trả lời :

Căn cứ Thông tư số 88/ TBXH ngày 29/12/1982 của Bộ Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 189/HĐBT ngày 29/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng  hướng dẫn Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1981 quy định:

Sĩ quan hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định tại Điều 32 của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam không sắp xếp được công tác ở cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, hoặc theo học ở các trường, nếu đã có đủ 20 năm công tác liên tục, trong đó có 1 trong những điều kiện sau đây được hưởng chế độ nghỉ hưu:

- Có đủ 10 năm tuổi quân;

- Có đủ 5 năm tuổi quân trở lên và đã trải qua chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, hoặc trong 5 năm tuổi quân, có 3 năm công tác ở vùng khó khăn, gian khổ;

- Có đủ 5 năm tuổi quân và 10 năm công tác trở lên trong điều kiện nặng nhọc, độc hại.

Theo nội dung câu hỏi, tại thời điểm tháng 12/1984, ông Đào Văn Ngụ phải hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Trường hợp tại thời điểm tháng 12/1984, ông Ngụ chưa đủ điều kiện được giải quyết chế độ hưu trí, có thể đối chiếu với quy định tại Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ để đề nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo quy định.