CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

Hỏi về thủ tục, hồ sơ đối với người lao động nghỉ việc trước năm 1995.

Người hỏi: Nguyễn Vĩnh Phúc

Hỏi: Thôi việc theo chế độ 176 có được tính thời gian đóng BHXH?. Bà Nguyễn Thị Thỏa, sinh năm 1952. Từ năm 1973 đến năm 1991, bà làm việc tại cửa hàng bách hóa huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Khi nghỉ thôi việc Bà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc theo Quyết định số 176/HĐBT. Bà Thỏa hỏi. Thời gian nêu trên có được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và có được đóng thêm thời gian còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí theo Luật BHXH hay không? Nguyễn Vĩnh Phúc ĐT: 0908180646, email: vinhphuc1953@gmail.com

Trả lời :

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định:

“Người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01/11/1987 đến trước ngày 01/01/1995 do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức không sắp xếp, bố trí được việc làm, chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc bảo hiểm xã hội một lần, tính đến ngày 31/12/1994 vẫn còn có tên trong danh sách lao động của đơn vị thì được tính thời gian công tác trước khi nghỉ chờ việc để tính hưởng bảo hiểm xã hội”.

Về thủ tục hồ sơ, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, theo quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, quyết định.

Sau khi được tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội, nếu chưa đủ 20 năm, bà Nguyễn Thị Thỏa có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng hưởng lương hưu theo quy định.