CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

hoi ma so bao hiem yte

Người hỏi: hoang van bao

Tôi là cán bộ hưu và là Thương binh chống mỹ xin hỏi mã số bảo hiểm yte của tôi tại sao không phải là mã số cc (người có công}! mã số bhyt của tôi vẫn là HT 2....? Đề nghị giải đáp theo QĐ 1351 ngày 16/11/2915 của BHXH việt nam .

Trả lời : Ban Biên tập TTTĐT BHXH tỉnh Hưng Yên

Nếu ông là cán bộ công nhân viên về hưu được cấp thẻ BHYT thì mã quyền lợi 3, nhưng ông là người có công do vậy đổi lên mã quyền lợi 2; theo quy định Điều 12 luật BHYT cấp thẻ theo thứ tự đối tượng; QĐ 1351 quy định mã thẻ được cấp theo loại đối tượng.