CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

Hỏi chế độ hỗ trợ người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Người hỏi: Nguyễn Bá Bến

Chào Anh/chị Vui long cho e hỏi danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hiện đang áp dung để tính trợ cấp E làm công việc vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, gồm cả việc pha hóa chất, vận hành máy ép bùn thì có được trợ cấp không ah Nếu Công ty chưa quan trắc môi trường lao động cho khu vực e làm việc thì có cơ sở nào để e được hưởng trợ cấp không ạ? E cảm ơn anh chị

Trả lời :

Trả lời:

  1. Về Điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

    Căn cứ Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì người làm nghề, công việc “Vận hành hệ thống xử lý nước nước thải công nghiệp” được xếp vào nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (nghề loại IV).

  2. Về Phụ cấp nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương quy định:

Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Theo nội dung đề nghị thì ông làm công việc “Vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp” là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp mức lương ghi trên Hợp đồng lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chưa tính đến yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì ông được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đóng bảo hiểm theo quy định./.

Trân trọng!