CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

Chế độ hưởng thâm niên quân đội khi nghỉ hưu

Người hỏi: Đặng Thị Thu

Tại UBND xã tôi có chú tham gia công tác từ 5/1978 - 6/1988 ở quân đội với quân hàm khi ra quân là Thượng Úy hưởng thâm niên 10%. về tham gia công tác là chủ tịch hội nông dân xã từ T4/2003- 4/2018 về hưu . Vậy cho tôi hỏi trường hợp của chú này có được hưởng phụ cấp thâm niên để tính lương hưu hay không. Cách tính lương hưu như thế nào.. Được quy định tại văn bản nào ạ. Rất mong nhận được sự trả lời từ BHXH

Trả lời :

Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh thông tin đến bạn:

1. Trường hợp được tính phụ cấp thâm niên quân đội trong lương hưu.

Căn cứ tiết a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân quy định:

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định rồi mới nghỉ hưu thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên ngh tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Theo nội dung đề nghị, trường hợp bà nêu trong đơn có thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng 5/1978 đến tháng 6/1988; tháng 7/1988 được phục viên về địa phương. Từ tháng 4/2003 đến tháng 4/2018 là Chủ tịch Hội Nông dân xã, tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Trường hợp này không được cơ quan quân đội làm thủ tục chuyển ngành theo quy định nên không thuộc đối tượng được tính phụ cấp thâm niên quân đội trong lương hưu như quy định trên.

2. Về cách tính lương hưu.

Về cách tính Mức lương hưu hàng tháng (tỷ lệ hưởng lương hưu) và Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, được quy định tại Điều 17 và Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trân trọng./.