CHUYÊN MỤC / Video hoạt động ngành

Đoàn viên BHXH tỉnh và đoàn viên Sở Tư pháp hành động tháng thanh niên

Đăng ngày: 28/03/2017

Trong buổi sáng thứ bảy, mặc dù là ngày nghỉ nhưng các đoàn viên chi đoàn BHXH tỉnh và đoàn viên chi đoàn Sở Tư pháp đã tiếp đón và hỗ trợ hơn 150 lượt người làm thủ tục liên quan đến thủ tục liên quan đến cấp, đổi thẻ BHYT, lý lịch tư pháp...