CHUYÊN MỤC / Văn bản UBND tỉnh

Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
1917/QĐ-UBND Quyết định số 1917/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lột trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hưng Yên Văn bản UBND tỉnh - Ký hiệu văn bản : QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định số 1917/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lột trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Chủ tịch: Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 1917/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 06/07/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
466/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý Văn bản UBND tỉnh - Ký hiệu văn bản : UBND-KGVX
- Trích yếu : V/v triển khai thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
- Người ký : Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Duy Hưng
- Cơ quan ban hành : 466/UBND-KGVX
- Ngày ban hành : 09/03/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm