CHUYÊN MỤC / Văn bản QPPL

Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
25/2018/QH14 Luật Tố cáo 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Văn bản QPPL - Ký hiệu văn bản : 25/2018/QH14
- Trích yếu : Luật Tố cáo 2018 và tài liệu giới thiệu Luật
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 25/2018/QH14
- Ngày ban hành : 25/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm