CHUYÊN MỤC / Văn bản hành chính

Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
25/2018/QH14 Luật Tố cáo 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Văn bản QPPL - Ký hiệu văn bản : 25/2018/QH14
- Trích yếu : Luật Tố cáo 2018 và tài liệu giới thiệu Luật
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 25/2018/QH14
- Ngày ban hành : 25/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
01 Tài liệu Hội nghị ngày 08/9/2018 Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : 01
- Trích yếu : Tài liệu Hội nghị ngày 08/9/2018
- Người ký : Tài liệu
- Cơ quan ban hành : 01
- Ngày ban hành : 05/09/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
929 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : QĐ-BHXH
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
- Người ký : Đào Việt Ánh
- Cơ quan ban hành : 929
- Ngày ban hành : 26/07/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
551/BHXH-QLT-CST Văn bản số 551/BHXH-QLT-CST: Về việc giải quyết vướng mắc và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thu; cấp sổ, thẻ Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT-CST
- Trích yếu : Về việc giải quyết vướng mắc và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thu; cấp sổ, thẻ
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 551/BHXH-QLT-CST
- Ngày ban hành : 03/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
772/QĐ-BHXH Quyết định số 772/QĐ-BHXH: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : QĐ-BHXH
- Trích yếu : Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
- Người ký : Phó Tổng Giám đốc: Đào Việt Ánh
- Cơ quan ban hành : 772/QĐ-BHXH
- Ngày ban hành : 15/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2090/KH-BHXH Kế hoạch số 2090/KH-BHXH: Kế hoạch tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân Ngày báo chí cách mạng Việt nam (01/6) và ngày BHYT Việt Nam (01/7) Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : KH-BHXH
- Trích yếu : Kế hoạch tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân Ngày báo chí cách mạng Việt nam (01/6) và ngày BHYT Việt Nam (01/7)
- Người ký : Phó Tổng Giám đốc: Đào Việt Ánh
- Cơ quan ban hành : 2090/KH-BHXH
- Ngày ban hành : 07/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
368/BHXH-CST Văn bản số 368: Về việc thực hiện tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : Về việc thực hiện tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 368/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 04/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
336/BHXH-CST Văn bản số 336/BHXH-CST: Về việc hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : Về việc hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 336/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 24/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
159/BHXH-TN&TKQTTHC Công văn số 159/BHXH-TN&TKQTTHC: V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ giải quyết tục hành chính Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ giải quyết tục hành chính
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 159/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 20/03/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
26/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : TT-BLĐTBXH
- Trích yếu : Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
- Người ký : Thứ trưởng: Doãn Mậu Diệp
- Cơ quan ban hành : 26/2017/TT-BLĐTBXH
- Ngày ban hành : 20/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
115/KH-BHXH Kế hoạch số 115/KH-BHXH: Công tác thông tin, truyền thông năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : KH-BHXH
- Trích yếu : Công tác thông tin, truyền thông năm 2018
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 115/KH-BHXH
- Ngày ban hành : 02/03/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1524/QĐ-BYT Quyết định số 1524/QĐ-BYT: Về việc đính chính Thông tư số 50/2017/TT/BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : QĐ-BYT
- Trích yếu : Về việc đính chính Thông tư số 50/2017/TT/BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh
- Người ký : Thứ trưởng: Phạm Lê Tuấn
- Cơ quan ban hành : 1524/QĐ-BYT
- Ngày ban hành : 28/02/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
119/KH-BHXH Kế hoạch số 119/KH-BHXH về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : KH-BHXH
- Trích yếu : Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 119/KH-BHXH
- Ngày ban hành : 05/03/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
41/BHXH-TĐKT Văn bản số 41/BHXH-TĐKT: V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-TĐKT
- Trích yếu : V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 41/BHXH-TĐKT
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
38/BHXH-QLT Văn bản số 38/BHXH-QLT: V/v hướng dẫn, triển khai một số điểm mới trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT
- Trích yếu : V/v hướng dẫn, triển khai một số điểm mới trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 38/BHXH-QLT
- Ngày ban hành : 18/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
03/BHXH-CST Công văn số 03/BHXH-CST: Về việc tiếp nhận KCB đối với người tham gia đã được cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : Về việc tiếp nhận KCB đối với người tham gia đã được cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 03/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 05/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
903/BHXH-CST Văn bản số 903/BHXH-CST: V/v đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : V/v đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 903/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 26/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
898/BHXH-QLT Văn bản số 898/BHXH-QLT: V/v triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT
- Trích yếu : V/v triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 898/BHXH-QLT
- Ngày ban hành : 25/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
883/BHXH-GĐBHYT Văn bản số 883/BHXH-GĐBHYT: Về việc thông báo cơ sở khám chữa bệnh đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại tỉnh Hưng Yên năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-GĐBHYT
- Trích yếu : Về việc thông báo cơ sở khám chữa bệnh đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại tỉnh Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Phong
- Cơ quan ban hành : 883/BHXH-GĐBHYT
- Ngày ban hành : 20/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
125/NQ-CP Nghị quyết số 125/NQ-CP: Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Văn bản chính phủ - Ký hiệu văn bản : NQ-CP
- Trích yếu : Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
- Người ký : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 125/NQ-CP
- Ngày ban hành : 29/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
826/BHXH-CST Công văn số 826/BHXH-CST: V/v cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : V/v cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 826/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 30/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
765/BHXH-CĐBHXH Văn bản số 675/BHXH-CĐBHXH về việc sử dụng bộ công cụ tập trung dữ liệu chính sách BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : Văn bản số 675/BHXH-CĐBHXH về việc sử dụng bộ công cụ tập trung dữ liệu chính sách BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 765/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 03/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
758/BHXH-CĐBHXH Văn bản số 758/BHXH-CĐBHXH: V/v cấp, quản lý GCN nghỉ việc hưởng BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : V/v cấp, quản lý GCN nghỉ việc hưởng BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 758/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 01/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
886-TB/TU Thông báo ý kiến của BTV Tỉnh ủy về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho cho các đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên chưa được hưởng bảo hiểm y tế; người thuộc hộ gia đình nông nghiệp có thu nhập trung bình; người tham gia tổ thu gom rác thải tại các thôn, khu phố và học sinh. Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : TB/TU
- Trích yếu : Thông báo ý kiến của BTV Tỉnh ủy về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho cho các đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên chưa được hưởng bảo hiểm y tế; người thuộc hộ gia đình nông nghiệp có thu nhập trung bình; người tham gia tổ thu gom rác thải tại các thôn, khu phố và học sinh.
- Người ký : Phó Bí thư thường trực: Đỗ Xuân Tuyên
- Cơ quan ban hành : 886-TB/TU
- Ngày ban hành : 11/10/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
666/BHXH-TN&TKQTTHC Văn bản số 666/BHXH-TN&TKQTTHC: Về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung về hồ sơ, quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : Về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung về hồ sơ, quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 666/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 22/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
655/BHXH-CST Về việc quét chữ ký trên phần mềm để in trên tờ bìa, tờ rời sổ BHXH Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : Về việc quét chữ ký trên phần mềm để in trên tờ bìa, tờ rời sổ BHXH
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 655/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 19/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
585/BHXH-CST Về việc tăng cường công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : Về việc tăng cường công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 585/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 28/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1917/QĐ-UBND Quyết định số 1917/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lột trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hưng Yên Văn bản UBND tỉnh - Ký hiệu văn bản : QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định số 1917/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lột trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Chủ tịch: Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 1917/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 06/07/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
545/BHXH-CĐBHXH Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 545/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 11/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
536/BHXH-CST Về việc tiếp nhận hồ sơ rà soát và bàn giao sổ BHXH qua dịch vụ Bưu điện Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : Về việc tiếp nhận hồ sơ rà soát và bàn giao sổ BHXH qua dịch vụ Bưu điện
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 536/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 09/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
595/QĐ-BHXH Quyết định số 595/QĐ-BHXH: Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quán lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : QĐ-BHXH
- Trích yếu : Quyết định: Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quán lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
- Người ký : Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Minh
- Cơ quan ban hành : 595/QĐ-BHXH
- Ngày ban hành : 14/04/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
108/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : NQ-HĐND
- Trích yếu : Nghị quyết Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý
- Người ký : Chủ tịch: Đỗ Xuân Tuyên
- Cơ quan ban hành : 108/2017/NQ-HĐND
- Ngày ban hành : 21/07/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
529/BHXH-QLT Về việc triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/\4/2017 Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT
- Trích yếu : Về việc triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/\4/2017
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 529/BHXH-QLT
- Ngày ban hành : 09/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
522/KH-BHXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hưng Yên Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : KH-BHXH
- Trích yếu : Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 522/KH-BHXH
- Ngày ban hành : 02/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
838/QĐ-BHXH Quyết định số 838/QĐ-BHXH: Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : QĐ-BHXH
- Trích yếu : Quyết định: Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Người ký : Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Minh
- Cơ quan ban hành : 838/QĐ-BHXH
- Ngày ban hành : 29/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
434/BHXH-KHTN V/v tăng cường đôn đốc công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-KHTN
- Trích yếu : V/v tăng cường đôn đốc công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 434/BHXH-KHTN
- Ngày ban hành : 03/07/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
442/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở y tế ngoài công lập Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXh-GĐBHYT
- Trích yếu : V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở y tế ngoài công lập
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Phong
- Cơ quan ban hành : 442/BHXH-GĐBHYT
- Ngày ban hành : 05/07/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
350/BHXH-VP Về việc tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 01/7/2017 Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-VP
- Trích yếu : Về việc tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 01/7/2017
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 350/BHXH-VP
- Ngày ban hành : 09/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
14/TB-VP Thông báo: Lịch phát sóng chương trình "Chuyến xe bus kỳ thú" thực hiện tại tỉnh Hưng Yên Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : TB-VP
- Trích yếu : Thông báo: Lịch phát sóng chương trình "Chuyến xe bus kỳ thú" thực hiện tại tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Chánh Văn phòng
- Cơ quan ban hành : 14/TB-VP
- Ngày ban hành : 14/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
287/BHXH-TN&TKQTTHC Về việc bổ sung, sửa đổi Công văn số 503/BHXH-TN&TKQTTHC Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : Về việc bổ sung, sửa đổi Công văn số 503/BHXH-TN&TKQTTHC
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 287/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 23/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
272/BHXH-TN&TKQTTHC V/v sửa đổi, bổ sung Công văn số 42/BHXH-TN&TKQTTHC Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : V/v sửa đổi, bổ sung Công văn số 42/BHXH-TN&TKQTTHC
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 272/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 16/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
200/BHXH-CĐBHXH Về điều kiện hưởng chế độ thai sản Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : Về điều kiện hưởng chế độ thai sản
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 200/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 17/04/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
183/BHXH-CĐBHXH V/v cấp, quản lý phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : V/v cấp, quản lý phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 183/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 11/04/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1367/BYT-KH-TC V/v thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh, thành phố vào tháng 3/2017 Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : BYT-KH-TC
- Trích yếu : V/v thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh, thành phố vào tháng 3/2017
- Người ký : Thứ trưởng: Phạm Lê Tuấn
- Cơ quan ban hành : 1367/BYT-KH-TC
- Ngày ban hành : 21/03/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
156/BHXH-GĐBHYT V/v thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-GĐBHYT
- Trích yếu : V/v thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Phong
- Cơ quan ban hành : 156/BHXH-GĐBHYT
- Ngày ban hành : 31/03/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
154/BHXH-TN&TKQTTHC V/v chấn chỉnh thực hiện phần mềm TNHS Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : V/v chấn chỉnh thực hiện phần mềm TNHS
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 154/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 30/03/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
135/BHXH-TN&TKQTTHC Về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : Về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 135/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 21/03/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
118/BHXH-CĐBHXH V/v tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : V/v tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 118/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 14/03/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
466/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý Văn bản UBND tỉnh - Ký hiệu văn bản : UBND-KGVX
- Trích yếu : V/v triển khai thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
- Người ký : Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Duy Hưng
- Cơ quan ban hành : 466/UBND-KGVX
- Ngày ban hành : 09/03/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
100/KH-BHXH Kế hoạch: Triển khai, rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : KH-BHXH
- Trích yếu : Kế hoạch: Triển khai, rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 100/KH-BHXH
- Ngày ban hành : 08/03/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
82/BHXH-CST V/v hướng dẫn một số nội dung rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người quản lý lao động Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : V/v hướng dẫn một số nội dung rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người quản lý lao động
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 82/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 28/02/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
40/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo dừng ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-GĐBHYT
- Trích yếu : V/v thông báo dừng ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Phong
- Cơ quan ban hành : 40/BHXH-GĐBHYT
- Ngày ban hành : 23/01/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
26/BHXH-TN&TKQTTHC Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện hợp đồng về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện hợp đồng về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 26/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 16/01/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
17/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-GĐBHYT
- Trích yếu : V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Phong
- Cơ quan ban hành : 17/BHXH-GĐBHYT
- Ngày ban hành : 13/01/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
10/BHXH-QLT V/v triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT
- Trích yếu : V/v triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 10/BHXH-QLT
- Ngày ban hành : 10/01/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
812/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : V/v hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 812/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 23/12/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
789/BHXH-CĐBHXH V/v nâng cao trách nhiệm trong việc thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : V/v nâng cao trách nhiệm trong việc thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 789/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 13/12/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
771/BHXH-CĐBHXH V/v thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : V/v thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 771/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 06/12/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
784/BHXH-TN&TKQTTHC V/v bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn số 680/HD-BHXH ngày 03/11/2016 Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : V/v bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn số 680/HD-BHXH ngày 03/11/2016
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 784/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 12/12/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
503/BHXH-TN&TKQTTHC V/v tiếp nhận và trả sổ BHXH cho người lao động nghỉ việc sau 12 tháng Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : V/v tiếp nhận và trả sổ BHXH cho người lao động nghỉ việc sau 12 tháng
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 503/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 24/08/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
742/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 742/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 28/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
722/BHXH-QLT V/v triển khai Quyết định số 1599/QĐ-BHXH Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT
- Trích yếu : V/v triển khai Quyết định số 1599/QĐ-BHXH
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 722/BHXH-QLT
- Ngày ban hành : 17/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
697/BHXH-VP V/v tăng cường viết tin, bài tuyên truyền cung cấp cho Website BHXH tỉnh Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-VP
- Trích yếu : V/v tăng cường viết tin, bài tuyên truyền cung cấp cho Website BHXH tỉnh
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 697/BHXH-VP
- Ngày ban hành : 09/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
680/HD-BHXH Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Hưng Yên Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : HD-BHXH
- Trích yếu : Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 680/HD-BHXH
- Ngày ban hành : 03/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
677/BHXH-QLT V/v hướng dẫn cấp thẻ tháng 12 năm 2016 và gia hạn thẻ BHYT năm 2017 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT
- Trích yếu : V/v hướng dẫn cấp thẻ tháng 12 năm 2016 và gia hạn thẻ BHYT năm 2017
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 677/BHXH-QLT
- Ngày ban hành : 02/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
639/BHXH-TĐKT V/v phát động phong trào thi đua "Nước rút về hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu" Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TĐKT
- Trích yếu : V/v phát động phong trào thi đua "Nước rút về hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu"
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 639/BHXH-TĐKT
- Ngày ban hành : 17/10/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
646/BHXH-TN&TKQTTHC V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 646/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 19/10/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
637/BHXH-ST V/v triển khai Công văn số 3881/BHXH-ST Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản : BHXH-ST
- Trích yếu : V/v triển khai Công văn số 3881/BHXH-ST
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 637/BHXH-ST
- Ngày ban hành : 17/10/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
619/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ-BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : Chưa xác định
- Trích yếu : V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ-BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động
- Người ký : Phó Giám đốc Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 619/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 13/10/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Quyết định 636/QĐ-BHXH Quyết định 636/QĐ-BHXH về việc ban hành quy trình hồ sơ và giải quyết chế độ BHXH Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Quyết định 636/QĐ-BHXH
- Ngày ban hành : 22/04/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Công văn số 112/BHXH-VP Công văn số 112/BHXH-VP ngày 10/3/2016 về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016 Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Công văn số 112/BHXH-VP
- Ngày ban hành : 10/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành quy định về quản lý thu BHXH,BHYT,BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành quy định về quản lý thu BHXH,BHYT,BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành quy định về quản lý thu BHXH,BHYT,BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
- Ngày ban hành : 27/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
769 Công văn số 769/BHXH-CSXH về việc thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị quyết số 26/2015/NĐ-CP Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 769
- Ngày ban hành : 23/10/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Kế hoạch số 224/KH-UBND Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 18/10/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Kế hoạch số 224/KH-UBND
- Ngày ban hành : 16/10/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 727/BHXH-TN&TKQTTHC Công văn Số: 727/BHXH-TN&TKQTTHC về việc triển khai Quyết định 999/QĐ-BHXH và Công văn số 3711/BHXH-PC của BHXH Việt Nam Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Số: 727/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 07/10/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 705/BHXH-TNQLHS Văn bản số:705/TNHS về việc thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Số: 705/BHXH-TNQLHS
- Ngày ban hành : 25/09/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
kế hoạch Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : kế hoạch
- Ngày ban hành : 12/05/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2085/BHXH-BT Văn bản số 2085/BHXHBT Về việc đơn giản hóa thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 2085/BHXH-BT
- Ngày ban hành : 08/06/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số 14/BHXH-PT Công văn số 14/BHXH-PT V/v Thu, cấp thẻ BHYT đối với đối tượng thuộc hộ cần nghèo 2015 Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Số 14/BHXH-PT
- Ngày ban hành : 12/01/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số 442/BHXH-CĐBHXH Văn bản Số 442/BHXH-CĐBHXH về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2003/NĐ-CP và Thông Tư số 101/2014/TTLT/BQP/BCA/BLĐTBXH Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Số 442/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 05/06/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
162 Quyết định số 162/QĐ-BHXH ngày 03/6/2015 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng tại BHXH tỉnh Hưng Yên Văn bản hành chính - Ký hiệu văn bản :
- Trích yếu :
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 162
- Ngày ban hành : 03/06/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm