CHUYÊN MỤC / Văn bản BHXH Việt Nam

Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
772/QĐ-BHXH Quyết định số 772/QĐ-BHXH: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : QĐ-BHXH
- Trích yếu : Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
- Người ký : Phó Tổng Giám đốc: Đào Việt Ánh
- Cơ quan ban hành : 772/QĐ-BHXH
- Ngày ban hành : 15/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2090/KH-BHXH Kế hoạch số 2090/KH-BHXH: Kế hoạch tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân Ngày báo chí cách mạng Việt nam (01/6) và ngày BHYT Việt Nam (01/7) Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : KH-BHXH
- Trích yếu : Kế hoạch tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân Ngày báo chí cách mạng Việt nam (01/6) và ngày BHYT Việt Nam (01/7)
- Người ký : Phó Tổng Giám đốc: Đào Việt Ánh
- Cơ quan ban hành : 2090/KH-BHXH
- Ngày ban hành : 07/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
26/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : TT-BLĐTBXH
- Trích yếu : Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
- Người ký : Thứ trưởng: Doãn Mậu Diệp
- Cơ quan ban hành : 26/2017/TT-BLĐTBXH
- Ngày ban hành : 20/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
595/QĐ-BHXH Quyết định số 595/QĐ-BHXH: Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quán lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : QĐ-BHXH
- Trích yếu : Quyết định: Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quán lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
- Người ký : Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Minh
- Cơ quan ban hành : 595/QĐ-BHXH
- Ngày ban hành : 14/04/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
838/QĐ-BHXH Quyết định số 838/QĐ-BHXH: Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : QĐ-BHXH
- Trích yếu : Quyết định: Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Người ký : Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Minh
- Cơ quan ban hành : 838/QĐ-BHXH
- Ngày ban hành : 29/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1367/BYT-KH-TC V/v thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh, thành phố vào tháng 3/2017 Văn bản BHXH Việt Nam - Ký hiệu văn bản : BYT-KH-TC
- Trích yếu : V/v thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh, thành phố vào tháng 3/2017
- Người ký : Thứ trưởng: Phạm Lê Tuấn
- Cơ quan ban hành : 1367/BYT-KH-TC
- Ngày ban hành : 21/03/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm