CHUYÊN MỤC / Văn bản BHXH Tỉnh

Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
551/BHXH-QLT-CST Văn bản số 551/BHXH-QLT-CST: Về việc giải quyết vướng mắc và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thu; cấp sổ, thẻ Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT-CST
- Trích yếu : Về việc giải quyết vướng mắc và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thu; cấp sổ, thẻ
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 551/BHXH-QLT-CST
- Ngày ban hành : 03/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
368/BHXH-CST Văn bản số 368: Về việc thực hiện tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : Về việc thực hiện tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 368/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 04/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
336/BHXH-CST Văn bản số 336/BHXH-CST: Về việc hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : Về việc hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 336/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 24/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
159/BHXH-TN&TKQTTHC Công văn số 159/BHXH-TN&TKQTTHC: V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ giải quyết tục hành chính Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-TN&TKQTTHC
- Trích yếu : V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ giải quyết tục hành chính
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 159/BHXH-TN&TKQTTHC
- Ngày ban hành : 20/03/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
115/KH-BHXH Kế hoạch số 115/KH-BHXH: Công tác thông tin, truyền thông năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : KH-BHXH
- Trích yếu : Công tác thông tin, truyền thông năm 2018
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 115/KH-BHXH
- Ngày ban hành : 02/03/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
119/KH-BHXH Kế hoạch số 119/KH-BHXH về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : KH-BHXH
- Trích yếu : Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 119/KH-BHXH
- Ngày ban hành : 05/03/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
41/BHXH-TĐKT Văn bản số 41/BHXH-TĐKT: V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-TĐKT
- Trích yếu : V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 41/BHXH-TĐKT
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
38/BHXH-QLT Văn bản số 38/BHXH-QLT: V/v hướng dẫn, triển khai một số điểm mới trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT
- Trích yếu : V/v hướng dẫn, triển khai một số điểm mới trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 38/BHXH-QLT
- Ngày ban hành : 18/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
03/BHXH-CST Công văn số 03/BHXH-CST: Về việc tiếp nhận KCB đối với người tham gia đã được cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : Về việc tiếp nhận KCB đối với người tham gia đã được cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 03/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 05/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
903/BHXH-CST Văn bản số 903/BHXH-CST: V/v đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : V/v đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 903/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 26/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
898/BHXH-QLT Văn bản số 898/BHXH-QLT: V/v triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT
- Trích yếu : V/v triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 898/BHXH-QLT
- Ngày ban hành : 25/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
883/BHXH-GĐBHYT Văn bản số 883/BHXH-GĐBHYT: Về việc thông báo cơ sở khám chữa bệnh đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại tỉnh Hưng Yên năm 2018 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-GĐBHYT
- Trích yếu : Về việc thông báo cơ sở khám chữa bệnh đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại tỉnh Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Phong
- Cơ quan ban hành : 883/BHXH-GĐBHYT
- Ngày ban hành : 20/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
826/BHXH-CST Công văn số 826/BHXH-CST: V/v cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CST
- Trích yếu : V/v cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Trần Văn Toán
- Cơ quan ban hành : 826/BHXH-CST
- Ngày ban hành : 30/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
765/BHXH-CĐBHXH Văn bản số 675/BHXH-CĐBHXH về việc sử dụng bộ công cụ tập trung dữ liệu chính sách BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : Văn bản số 675/BHXH-CĐBHXH về việc sử dụng bộ công cụ tập trung dữ liệu chính sách BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 765/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 03/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
758/BHXH-CĐBHXH Văn bản số 758/BHXH-CĐBHXH: V/v cấp, quản lý GCN nghỉ việc hưởng BHXH Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : V/v cấp, quản lý GCN nghỉ việc hưởng BHXH
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 758/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 01/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
545/BHXH-CĐBHXH Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-CĐBHXH
- Trích yếu : Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP
- Người ký : Phó Giám đốc: Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 545/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 11/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
522/KH-BHXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hưng Yên Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : KH-BHXH
- Trích yếu : Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Giám đốc: Phạm Hữu Hiện
- Cơ quan ban hành : 522/KH-BHXH
- Ngày ban hành : 02/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
680/HD-BHXH Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Hưng Yên Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : HD-BHXH
- Trích yếu : Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 680/HD-BHXH
- Ngày ban hành : 03/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
677/BHXH-QLT V/v hướng dẫn cấp thẻ tháng 12 năm 2016 và gia hạn thẻ BHYT năm 2017 Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : BHXH-QLT
- Trích yếu : V/v hướng dẫn cấp thẻ tháng 12 năm 2016 và gia hạn thẻ BHYT năm 2017
- Người ký : Giám đốc
- Cơ quan ban hành : 677/BHXH-QLT
- Ngày ban hành : 02/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
619/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ-BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động Văn bản BHXH Tỉnh - Ký hiệu văn bản : Chưa xác định
- Trích yếu : V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ-BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động
- Người ký : Phó Giám đốc Lê Hữu Bình
- Cơ quan ban hành : 619/BHXH-CĐBHXH
- Ngày ban hành : 13/10/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm