CHUYÊN MỤC / BHXH Tỉnh

BHXH tỉnh Hưng Yên: Thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên

Đăng ngày: 13/07/2018

Học sinh, sinh viên là những thế hệ tương lai của đất nước, vì vậy bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp trồng người của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, công tác thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều bước tiến quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Với tỷ lệ 99,23% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2018; BHXH tỉnh Hưng Yên luôn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp triển khai tốt công tác này.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho học sinh tại trường THPT Phù Cừ (huyện Phù Cừ)

Năm học 2018, tỉnh Hưng Yên có 401 trường học với 215.191 học sinh, sinh viên thuộc đối tượng tham gia BHYT, trong đó có 213.538 em đã có thẻ BHYT (99,23%) tăng 2,02% so với năm học 2017. Học sinh khối tiểu học tham gia đạt 99,41%, khối THCS đạt 99,45%, THPT đạt 98,97% và sinh viên khối đại học, cao đẳng tham gia đạt 97,94%. Có 277/401 trường có 100% số HSSV tham gia. Một số địa phương có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt cao như: Ân Thi 100%, Văn Giang 100%, Kim Động 100%, Khoái Châu 100%, Phù Cừ 100%. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc giúp BHXH tỉnh tự tin phấn đấu năm học 2019 đạt 100% tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, mức đóng đối với đối tượng học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, học sinh, sinh viên chỉ cần đóng 70% chi phí, còn 30% còn lại sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Riêng học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hộ gia đình nghèo thì được hỗ trợ 100% mức đóng; học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hộ gia đình cận nghèo theo quyết định 797/QĐ-TTg  được hỗ trợ 70% mức đóng trên địa bàn tỉnh. Nhằm mở rộng tỷ lệ đối tượng tham gia, sớm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện Nghị quyết số 135/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, ngày 15/3/2018, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND trích hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ ngân sách nhà nước đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT, nâng tổng mức hỗ trợ cho đối tượng này lên 60%. Thời gian hỗ trợ được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Có được những kết quả trên, BHXH tỉnh luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Phối hợp với ngành Giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm, tính chia sẻ cộng đồng và đặc biệt là lợi ích khi tham gia BHYT. Phối hợp với ngành Y tế nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế, chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên. Nhiều năm qua, đã có hàng nghìn trường hợp học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, có những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày đã được quỹ BHYT thanh toán chi trả số tiền hàng trăm triệu như: Lê Hoàng Đức, Đỗ Thanh Hằng (Văn Giang), An Việt Anh (Tiên Lữ), Trần Thị Ngọc (Ân Thi), Tạ Minh Anh (Kim Động), Lê Thị Hậu (Mỹ Hào), Trần Văn Ước Lên (Trường Cao đẳng y tế Hưng Yên)… Cùng với đó, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tuyên truyền sâu rộng về BHYT học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động BHXH tỉnh; BHXH tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển tác phong làm việc từ thụ động sang phục vụ; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ BHYT; áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nghiệp vụ của ngành, đặc biệt là việc in, cấp thẻ BHYT…Cùng với đó, phối hợp với ngành Giáo dục đưa chỉ tiêu tham gia BHYT của từng trường học vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT.

Trong năm học mới, với nhiều kinh nghiệm và giải pháp rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện từ năm trước, BHXH tỉnh quyết tâm phấn đấu đạt 100% số trường và số học sinh, sinh viên tham gia BHYT, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, phát triển vững vàng sự nghiệp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lâm Hằng