CHUYÊN MỤC / BHXH Tỉnh

BHXH tỉnh Hưng Yên: Những chuyển biến tích cực từ công tác cải cách thủ tục hành chính

Đăng ngày: 15/08/2017

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn coi công tác cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ, hạn chế phiền hà cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Xác định cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017; ngay sau khi Chính phủ ra Nghị quyết số 19/2017-CP ngày 06/02/2017 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch số 595/KH-BHXH ngày 28/02/2017; Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 145/KH-BHXH ngày 24/3/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ trong toàn hệ thống nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ngày 14/4/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, đã cắt giảm 4 thủ tục hành chính, giảm số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. Trong năm 2017, ngành bảo hiểm xã hội có 20 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, gồm: Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (4 thủ tục); lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (1 thủ tục); lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (2 thủ tục); lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (11 thủ tục); lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (2 thủ tục).

Tại Hưng Yên, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; duy trì và cải tiến trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2008 về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đáp ứng nhu cầu giảm tối đa thời gian, chi phí cho đơn vị trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện đa dạng hóa nhiều phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Bên cạnh việc duy trì tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động qua hệ thống Bưu điện. Theo phương thức này, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giữa các đơn vị sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội. Thay vì đi nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, đơn vị sẽ phân theo từng loại hồ sơ cần nộp, thống kê đầy đủ những loại giấy tờ kèm theo phiếu gửi và ký, ghi rõ họ tên người nộp hồ sơ để xác nhận đã chuyển những giấy tờ, biểu mẫu kèm theo. Tính đến hết ngày 30/6/2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận 701.985 hồ sơ, tăng 275.319 hồ sơ (64,52%) so với cùng kỳ năm trước; tổng số hồ sơ đã giải quyết là 675.674 hồ sơ, hồ sơ đang trong quá trình giải quyết là 26.311 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận qua bưu điện là 314.529 hồ sơ (chiếm 44,8% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận), hồ sơ đã trả qua bưu điện là 418.340 hồ sơ (chiếm 61,91% so với số hồ sơ đã giải quyết); không có hồ sơ chậm muộn.

 Xác định một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính là việc ứng dụng và đẩy mạnh công nghệ thông tin, tin học hóa các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin và áp dụng các phần mềm chuyên ngành. Thực hiện quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch số 90/KH-BHXH ngày 07/3/2017 về tổ chức thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm bám sát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện giao dịch điện tử, đầu tư trang thiết bị, cài đặt phần mềm để thực hiện. Tính đến hết ngày 30/6/2017, có 3.407 đơn vị trên tổng số 3.060 đơn vị (đạt 89,8%) thực hiện giao dịch điện tử về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với các sở, ban, ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật các nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Trang Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh để phục vụ người dân và các doanh nghiệp. Các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đăng tải kịp thời khi có thay đổi.

Một trong những bước đi đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính là việc tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán bảo hiểm y tế. Nhờ việc sử dụng Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, các chi phí ngoài quy định được phát hiện và xử lý, tình trạng trục lợi quỹ sẽ được ngăn chặn kịp thời, người bệnh giảm thời gian chờ khám bệnh, thanh toán viện phí. Ngoài ra, người bệnh được cung cấp đầy đủ thông tin về chi phí được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, tham gia giám sát quyền lợi được hưởng, đây cũng là một phương pháp tuyên truyền thiết thực đến người dân biết về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kết nối liên thông với hệ thống giám định bảo hiểm y tế để thực hiện giám định toàn phần trên phần mềm. Tính đến hết ngày 30/6/2017 đã có 32 đơn vị (đạt 100%) kết nối với Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, số tiền chi phi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ chối qua giám định trên phần mềm là trên 5 tỷ đồng.

Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý là một bước đi quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa, cải cách hành chính của ngành bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động một cách kịp thời, đồng thời cũng là một hoạt động tuyên truyền thiết thực giúp người lao động hiểu, nắm bắt các quy định về chính sách bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, phấn đấu hết năm 2017 bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đạt tối thiểu 80%. Chậm nhất ngày 30/6/2018, hoàn thành việc bàn giao (sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Bằng những việc làm thiết thực của mình, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính mang lại nhiều kết quả tích cực quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở địa phương, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, mang lại niềm tin cho nhân dân. Tính đến hết ngày 30/6/2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong toàn tỉnh là: 913.734 người; tăng 40.703 người (4,66%) so với cùng kỳ năm trước; đạt 95,37% kế hoạch được giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78,32% dân số năm 2015, tăng 3,42% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 22,75%; bảo hiểm thất nghiệp đạt 21,26% so với lực lượng lao động. Tổng số thu gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được trên 1.616 tỷ 411 triệu đồng; tăng 317 tỷ 102 triệu đồng (24,4%) so với cùng kỳ năm trước; đạt 48,30% kế hoạch được giao. Toàn tỉnh giải quyết: 6.316 hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, tăng 364 hồ sơ (6,11%) so với cùng kỳ năm trước. Số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 551.786 lượt, tăng 22.365 lượt người (4,22%) so với cùng kỳ năm trước…

Có thể nói rằng, bằng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh, cùng với sự phối hợp của các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính sẽ ngày càng mang lại sự hài lòng đến với doanh nghiệp và người dân khi tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 

Lâm Hằng