CHUYÊN MỤC / BHXH Tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên -In và cấp thẻ bảo hiểm y tế tại nơi cư trú

Đăng ngày: 21/11/2018

Tư vấn trực tiếp, hướng dẫn người dân kê khai tham gia BHYT hộ gia đình; đồng thời in và cấp thẻ BHYT ngay tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn nơi người dân tham gia BHXH, BHYT. Đây là phương thức Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên triển khai nhằm tuyên truyền và phát triển đối tượng tham BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Trong hai ngày 12,14/11/2018, tại Ủy ban nhân dân xã Hồng Nam và xã Phú Cường thuộc thành phố Hưng Yên; Bảo hiểm xã hội thành phố Hưng Yên đã thực hiện in, cấp thẻ BHYT ngay tại trụ sở ủy ban nhân dân xã. Sau khi tuyên truyền, vận động, nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, đã có 116 người dân đăng ký tham gia và được cấp thẻ BHYT. Đồng thời, BHXH thành phố tiếp nhận, xử lý cấp mới và cấp lại 57 thẻ BHYT cho các đối tượng thân nhân người có công, người tham gia kháng chiến theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi…

BHXH thành phố Hưng Yên phối hợp với đại lý thu tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia BHYT

Đến ngày 22/11/2018, tại Ủy Ban nhân dân xã Hồng Vân, BHXH huyện Ân Thi sẽ tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thu tiền và phát hành thẻ BHYT ngay cho người dân khi tham gia BHYT hộ gia đình.

Trong thời gian tới mô hình này sẽ được BHXH các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và triển khai đồng loạt, không chỉ áp dụng cho đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình mà còn áp dụng cho cả đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đây là một trong những giải pháp BHXH tỉnh Hưng Yên tăng cường triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng thamg gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết  số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH của Ban Chấp hành Trung ương.

          Liễu Trần - Phòng Khai thác & thu nợ