BHXH tỉnh: Phát động thi đua chuyên đề bàn giao sổ BHXH

Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động phong trào thi đua chuyên đề: Nỗ lực tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bàn giao sổ […]

BẢO HIỂM Y TẾ: GIẢM GÁNH NẶNG ĐÓI NGHÈO

Bệnh tật là con đường ngắn nhất dẫn đến “tán gia bại sản”, tuy nhiên nếu có tấm thẻ bảo hiểm y tế trên tay, người bệnh như gặp được phao cứu sinh của […]

THÔNG TUYẾN KHÁM CHỮA BỆNH BHYT: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠI HƯNG YÊN

Khi Thông tư 40/2015/TT-BYT (ngày 16/11/2015) của Bộ Y tế có hiệu lực, cùng với nhiều địa phương khác, tỉnh ta đã tiến hành triển khai thực hiện […]

Thẻ BHYT quy định nhiều mức thời hạn sử dụng

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ được quy định cho từng nhóm đối […]

Thanh toán chi phí giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT mới

Thực hiện Công văn số 1367/BYT-KH-TC ngày 21/3/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền […]