BHXH tỉnh Hưng Yên: Thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên là những thế hệ tương lai của đất nước, vì vậy bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên luôn được coi là nhiệm vụ quan […]

Giao ban công tác thực hiện chế độ BHXH, BHTN 6 tháng đầu năm

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trong việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách về BHXH, BHTN cho người lao động cũng như nâng cao […]

BHXH tỉnh: Tổ chức tuyên truyền lưu động về BHYT hộ gia đình

Từ ngày 28/6 - 02/7/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Trung tâm văn hoá tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động tại 10 huyện, thành phố với thông […]

Nâng cao chất lượng KCB BHYT tuyến cơ sở - hướng tới BHYT toàn dân

“Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở” là thông điệp truyền thông ngày BHYT Việt Nam 01/7 năm nay, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên […]

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đông Phú

Thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2018, ngày 23/6/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội […]