Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Kế hoạch 108-KH/TU (14/6/2018) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của ngành

Ngày 08/9/2018, tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh, BHXH tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Kế hoạch 108-KH/TU (14/6/2018) của […]

BHXH tỉnh: Siết chặt quản lý quỹ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Thời gian qua khi nhiều cơ chế, chính sách BHXH ban hành theo hướng mở rộng chế độ BHXH cho người lao động đã tạo thuận lợi cho người lao động và chủ […]

Ân Thi – Duy trì bền vững tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT.

Ân Thi là một huyện thuần nông, dân số đông, doanh nghiệp ít, nhiều người trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa; công tác vận động và phát triển đối […]

Hội nghị giao ban công tác thu BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 22/8/2018 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thu quý III/2018. Đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh dự và […]

Học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 khoá XII của Đảng

Ngày 06/8/2018, Đảng uỷ BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 khoá XII của Đảng. […]