Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Ngày 13/01/2017, BHXH tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung […]

BHXH tỉnh: 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21/NQ-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế […]

Bảo hiểm xã hội huyện Phù Cừ: Hoàn thành sớm và vượt mức kế hoạch thu năm 2016

Năm 2016 việc triển khai công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn huyện Phù Cừ gặp không […]

BHXH thành phố: Làm việc với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và Công an thành phố có buổi làm việc với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, […]

BHXH tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác giám định bảo hiểm y tế

Công tác giám định bảo hiểm y tế là một trong những khâu then chốt trong việc thanh, quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thời gian qua, Bảo […]